A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: controllers/press_release.php

Line Number: 13

School of Management, Mae Fah Luang University| สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดบ้านสอนน้องเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านสายการบิน
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดบ้านสอนน้องเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านสายการบิน
Date: 27 Feb 2018
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดบ้านสอนน้องเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านสายการบินบริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางการศึกษา และพัฒนาบุคลากร เปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาได้รับประสบการณ์พร้อมปฏิบัติงานจริงนธุรกิจการบินโดยตรง

วันนี้ (27 ก.พ. 61) ที่ห้องดอยตุง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือบางกอกแอร์เวย์ส นำโดยนายวรวงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ส่วนขาย พร้อมด้วยผู้บริหารสายการบิน ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางการศึกษาและพัฒนาบุคคลากร ภายใต้โครงการว่า “เปิดบ้านสอนน้อง” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รองอธิการบดี คณะบดี และผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมพิธี เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ และนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โรงแรม และสายการบิน ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางสายงานธุรกิจการบินและการท่องเที่ยว และมีโอกาสร่วมเดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเพื่อศึกษาดูงานจาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ อีกทั้งได้รับการบรรยายเพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์จากผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจการบินโดยตรง เช่น เจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติการบิน เจ้าหน้าที่ควบคุมบรรทุกระวาง พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานต้อนรับภาคพื้นที่ พนักงานสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร เป็นต้น โดยจะเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เห็นและเรียนรู้จากสถานที่ปฏิบัติงานจริง พร้อมได้รับประกาศนียบัตรจากสายการบินฯ หลังจบการเข้าร่วมโครงการ นายวรวงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ส่วนขาย กล่าวว่า ทางบริษัทมีความยินดีมีความพร้อมที่จะรับบุคลกร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่กำลังศึกษาในสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โรงแรม และสายการบิน เพื่อเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานจริง และเชื่อมั่นว่าเป็นสถาบันที่มีนักศึกษาเรียนดี เรียนเก่ง จึงอยากให้น้องๆนักศึกษาแห่งนี้ไปดูว่าการทำงานของสายการบินสีฟ้านั้นมีอะไรบ้าง สำหรับปี 2561 นี้ ทางสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ได้พัฒนาโครงการให้มีความน่าสนใจมากขึ้นด้วยการเพิ่มส่วนของห้องโดยสาร ปละห้องจำลองการบิน อีกทั้งได้มีการเชิญวิทยากรจาก 4 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัทครัวการบินกรุงเทพ จำกัด บริษัทบางกอกไฟลท์ เซอร์วิส จำกัด และบริษัทบางกอก แอร์ กราวนด์ เซอร์วิส จำกัด เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้ โดยเริ่มโครงการ้ปิดบ้านสอนน้องมาตลอด 3 ปี มีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 15 มหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ รวมจำนวน 23 คณะ คิดเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมมากกว่า 900 คน ทางด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ยังกล่าวอีกว่า เป็นการเปิดศักราชใหม่ที่ดีสำหรับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับบริษัทสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ที่ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือทางการศึกษา ภายใต้โครงการที่ว่า “เปิดบ้านสอนน้อง” เป็นความร่วมมือร่วมใจที่จะผลิตบุคคลการทางด้านการบินให้กับประเทศไทย ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในหลายๆด้านเกี่ยวกับการประกอบอาชีพต่อนักศึกษาที่เรียนเกี่ยวกับการบินของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงต่อไป

ข่าวโดย : นายกังวาล ปริมา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย