A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: controllers/press_release.php

Line Number: 13

School of Management, Mae Fah Luang University| โครงการ “การจัดการสู่ชุมชน...น้องอยู่ไกลพี่ไปถึง” เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ที่ผ่านมา
โครงการ “การจัดการสู่ชุมชน...น้องอยู่ไกลพี่ไปถึง” เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ที่ผ่านมา
Date: 5 Dec 2018


สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ได้จัดโครงการเพื่อชุมชน ภายใต้โครงการ “การจัดการสู่ชุมชน...น้องอยู่ไกลพี่ไปถึง” เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยต้องขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการทำบุญครั้งนี้

และเราไม่ลืมที่จะนำภาพบรรยากาศเหล่านั้นมาให้ชมกัน ครั้งหน้ามีอีกเมื่อไร จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบทันทีครับ