A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: controllers/press_release.php

Line Number: 13

School of Management, Mae Fah Luang University| สำนักวิชาการจัดการ โดย อาจารย์ ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์ รองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ และตัวแทนคณาจารย์สำนักวิชาการจัดการร่วมต้อนรับคณะ จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)
สำนักวิชาการจัดการ โดย อาจารย์ ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์ รองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ และตัวแทนคณาจารย์สำนักวิชาการจัดการร่วมต้อนรับคณะ จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)
Date: 6 Sep 2019
สำนักวิชาการจัดการ โดย อาจารย์ ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์ รองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ และตัวแทนคณาจารย์สำนักวิชาการจัดการร่วมต้อนรับคณะ จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)เป็นบริษัทหลักของกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งเป็นบริษัทของคนไทยที่ประกอบธุรกิจด้านค้าปลีกประเภทร้านค้าสะดวกซื้อ ภายใต้เครื่องหมายการค้า 7-eleven ที่เข้ามาเพื่อพบปะหารือการทำความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับบริษัท เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา รับเข้าทำงาน หรือรับเข้าฝึกงาน งานสหกิจศึกษา อีกทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลตำแหน่งงานของบริษัท รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาต่อไป ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.30-10.30 น. ณ สำนักวิชาการจัดการ