A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: controllers/press_release.php

Line Number: 13

School of Management, Mae Fah Luang University| สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดให้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่มมือทางวิชาการร่วมกัน
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดให้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่มมือทางวิชาการร่วมกัน
Date: 10 Sep 2019

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดให้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่มมือทางวิชาการร่วมกัน ในวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมริมกก ชั้น 2 อาคารวันชัย ศิริชนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ มุ่งเพิ่มศักยภาพบุคลากรประจำการของสถานประกอบการ และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง