A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: controllers/press_release.php

Line Number: 13

School of Management, Mae Fah Luang University| กิจกรรมประเพณีสักการะเทวา ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2562 ตอน น้อมดวงใจสักกานครินทราแม่ฟ้าของแผ่นดิน
กิจกรรมประเพณีสักการะเทวา ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2562 ตอน น้อมดวงใจสักกานครินทราแม่ฟ้าของแผ่นดิน
Date: 15 Nov 2019
ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 18.00-21.00 น. ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ผ่านมา
สำนักวิชาการจัดการ ได้จัดกิจกรรมประเพณีสักการะเทวา ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2562 ตอน น้อมดวงใจสักกานครินทราแม่ฟ้าของแผ่นดิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี ความรัก ในสถาบันและสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และรุ่นพี่ ภายในสำนักวิชาการจัดการ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความรู้และการทำงานเป็นทีม