A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: controllers/press_release.php

Line Number: 13

School of Management, Mae Fah Luang University| ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Amadeus Basic Reservation
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Amadeus Basic Reservation
Date: 9 Jan 2020

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Amadeus Basic Reservation

           ด้วย สำนักวิชาการจัดการ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กําหนดจัดอบรมระบบ Amadeus ขั้นพื้นฐานในการจองตั๋วโดยสาร โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ 7-8 และ 14-15 มีนาคม 2563 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 (S1-316) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในการใช้งานระบบสำรองที่นั่ง ด้วยระบบ Amadeus รวมถึงการพัฒนาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสำรองที่นั่งเพื่อการเดินทางและการท่องเที่ยว  นั้น

          ในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไป 4,999 บาท ต่อท่าน นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2,990 บาท ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับและหลักฐานการ ชําระเงิน ภายในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 หรือจนกว่าจะเต็ม มายังศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง E-mail: info@cas.mfu.ac.th

 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

' 0 5391 7897 ต่อ 8033  ( 08 9225 6558  LINE ID : academic.mfu

https://www.mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/5753.html