กิจกรรม “Tourism design week 2022” ระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2565

หมวดหมู่ข่าว: ma-กิจกรรมนักศึกษา

                         กิจกรรม “Tourism design week 2022” เป็นงานแสดงผลงานการออกแบบบริการในรายวิชา Design Thinking for Tourism Innovation บริหารจัดการการแสดงนิทรรศการโดยนักศึกษาในรายวิชา Exhibition Management ในวันที่ 25-28 เมษายน 2565 เวลา 10.00-15.00 น. ของทุกวัน ณ ลานกิจกรรมชั้น 3 อาคาร M-Square (บริเวณหน้าธนาคารออมสิน) โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.เดชอนันต์ บังกิโล รองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ทั้งนี้ ประธานในพิธีพร้อมกับคณาจารย์ในกิจกรรมยังได้เดินชมนิทรรศการแต่ละซุ้มของนักศึกษาเพื่อรับฟังการนำเสนอผลงานแต่ละหัวข้อและมอบคำแนะนำที่เป็นความรู้ในการต่อยอด เป็นประโยชน์ต่อการจัดนิทรรศการด้วย ซึ่งผู้เข้าชมกิจกรรมจะได้พบกับนวัตกรรมต้นแบบของด้านการบริการที่จะเป็นจุดประกายทางธุรกิจอีกมากมาย

| ผู้เขียนข่าว Patiwat Autapong |