สนว.การจัดการจับมือบ.ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด ส่งเสริมการฝึกงาน ฝึกอบรม และพัฒนางานวิจัยร่วมกัน

Categories: ma-ข่าวสารสำนักวิชา ข่าวเด่น

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) และบริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจภายใต้กำกับของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง โดยอาจารย์ ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ มฟล. พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ชัชชญา ยอดสุวรรณ อาจารย์ ดร.เดชอนันต์ บังกิโล ร่วมกับ เรืออากาศโท กัปตันอิทธิพล เจริญสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด กัปตัน ดร.ธนะพัฒน์ ศิริจารุอนันต์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมผู้บริหาร ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อร่วมมือในรายวิชาด้านปฏิบัติการ การทำวิจัยร่วม การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทั้งสองฝ่าย รวมถึงการส่งเสริมการฝึกงาน ฝึกอบรม การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเข้าสู่สายอาชีพในอนาคตอย่างยั่งยืน ถือเป็นความร่วมมือที่เกิดประโยชน์ทางวิชาการกับทางสำนักวิชาการจัดการเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน การจัดการการท่องเที่ยว และการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ 

ที่มา : สำนักวิชาการจัดการ

 |   |  สำนักวิชาการจัดการ  |  1361