ประมวลภาพกิจกรรม How to Live and Learn on Campus 2022

Categories: ma-กิจกรรมนักศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรม How to Live and Learn on Campus 2022
"Orientation" ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (Indoor Stadium)

คลิก : www.facebook.com/100057522524976/posts/507079634552783/

#SOM_PR

 |