สำนักวิชาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 4

Category: ma-กิจกรรมนักศึกษา

สำนักวิชาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 ชื่อกลุ่ม ‘Time To Make Things Up’

สมาชิกกลุ่ม

- นางสาว จิรัชญา ศรีมูล

- นาย ฉายเกียรติ ฉัตรฉายประภาพร

- นาย ธนกฤต กลิ่นมาลี

- นางสาว นรารัตน์ ศิรสุขสวัสดิ์

- นางสาว รุ่งฐิติยากร วรกากุล

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากกิจกรรมส่งเสริมการตลาด Vitamilk Entrepreneur Challenge 2021

B.A. MFU-Mae Fah Luang University

| writer Patiwat Autapong |