กิจกรรมยามว่างเสริมสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้กับสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมการบริการ

Category: ma-กิจกรรมนักศึกษา

                       กิจกรรมฝึกปฏิบัติรายวิชา Accommodation Management for Leisure ที่จัดขึ้นระหว่างช่วงเย็นวันที่ 21-24 เมษายน 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ในร่มอาคารพลเอกสำเภา ชูศรี เพื่อเป็นการเรียนรู้การเพิ่มมูลค่าให้กับสถานประกอบการและเสริมสร้างกิจกรรมที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กับสถานประกอบการด้านที่พักโรงแรม โดยกิจกรรมนี้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับจากห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดงานด้านศิลปหัตถกรรมทำมือ งานผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่างเช่น  การเพาะพันธุ์ต้นกระบองเพชร การทำเทียนหอม การทำกระเป๋าผ้า เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมต่างๆ นี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมได้ตามความชอบของตนเอง

| writer Patiwat Autapong |