หลักสูตรปริญญาตรี

บริหารธุรกิจ

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ธุรกิจท่องเที่ยวและอีเว้นท์

เศรษฐศาสตร์

การจัดการธุรกิจบริการ

บัญชี

การจัดการธุรกิจการบิน

Welcome Fresher 2023

ข่าวสารสำนักวิชา

From Gen Z to be CEO

หมวดหมู่ข่าว: ma-ข่าวสารสำนักวิชา

โครงการเสวนาหัวข้อ เงินทองต้องวางแผน (Personal Wealth Planning for Gen Z)

หมวดหมู่ข่าว: ma-ข่าวสารสำนักวิชา