หลักสูตรปริญญาตรี

บริหารธุรกิจ

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ธุรกิจท่องเที่ยวและอีเว้นท์

เศรษฐศาสตร์

การจัดการธุรกิจบริการ

บัญชี

การจัดการธุรกิจการบิน

กิจกรรมนักศึกษา

SoM Game 2024

หมวดหมู่ข่าว: ma-กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรม How to Learn ภายใต้กิจกรรม How to Live and Learn on Campus 2023

หมวดหมู่ข่าว: ma-กิจกรรมนักศึกษา