หลักสูตรปริญญาตรี

บริหารธุรกิจ

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ธุรกิจท่องเที่ยวและอีเว้นท์

เศรษฐศาสตร์

การจัดการธุรกิจบริการ

บัญชี

การจัดการธุรกิจการบิน

Welcome Fresher 2023

ข่าวสารสำนักวิชา

International Conference on Business and Industrial Research ICBIR2023

หมวดหมู่ข่าว: ma-ข่าวสารสำนักวิชา

ในกิจกรรมการสร้างเครือข่ายการวิจัยกับ University of Michigan

หมวดหมู่ข่าว: ma-ข่าวสารสำนักวิชา

กิจกรรมนักศึกษา

TOURISM DESIGN DAY 2023

หมวดหมู่ข่าว: ma-กิจกรรมนักศึกษา

การแข่งขัน Thailand Accounting Challenge 2023

หมวดหมู่ข่าว: ma-กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรม SoM Game 2022

หมวดหมู่ข่าว: ma-กิจกรรมนักศึกษา