หลักสูตรปริญญาตรี

บริหารธุรกิจ

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ธุรกิจท่องเที่ยวและอีเว้นท์

เศรษฐศาสตร์

การจัดการธุรกิจบริการ

บัญชี

การจัดการธุรกิจการบิน

Welcome Fresher 2023

ข่าวสารสำนักวิชา

Makro Horeca Challenge 2024

หมวดหมู่ข่าว: ma-ข่าวสารสำนักวิชา

X-Culture Global Business Week 2024

หมวดหมู่ข่าว: ma-ข่าวสารสำนักวิชา

กิจกรรมนักศึกษา

โครงการเฉลิมฉลองเทศกาล Myanmar Thingyan Festival ประจำปี 2567

หมวดหมู่ข่าว: ma-กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรม Leader Camp

หมวดหมู่ข่าว: ma-กิจกรรมนักศึกษา

SoM Game 2024

หมวดหมู่ข่าว: ma-กิจกรรมนักศึกษา