หลักสูตรปริญญาตรี

บริหารธุรกิจ

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ธุรกิจท่องเที่ยวและอีเว้นท์

เศรษฐศาสตร์

การจัดการธุรกิจบริการ

บัญชี

การจัดการธุรกิจการบิน

Welcome Fresher 2023

ข่าวสารสำนักวิชา

Prof. Dr. Arnel Onesimo O. Uy

หมวดหมู่ข่าว: ma-ข่าวสารสำนักวิชา

สำนักวิชาการจัดการได้เชิญ Dr.Che Mohd Syaharuddin Che Cob

หมวดหมู่ข่าว: ma-ข่าวสารสำนักวิชา