คณาจารย์และนักศึกษา สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ นำโดยคณบดีสำนักวิชาการจัดการ จัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มรับรองคณะเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย Mr. Thierry Mathou

หมวดหมู่ข่าว: ma-ข่าวสารสำนักวิชา

22 พฤศจิกายน 2564 คณาจารย์และนักศึกษา สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ นำโดยคณบดีสำนักวิชาการจัดการ จัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มรับรองคณะเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย Mr. Thierry Mathou

คณะดังกล่าวเดินทางมายังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รองอธิการบดี และผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับ

เมนูอาหารและเครื่องดื่มที่นำเสนอในกิจกรรมดังกล่าวเป็นการประยุกต์ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ภายในท้องถิ่น ผสมกรรมวิธีการปรุงแต่งและนำเสนอแบบสากลเพื่อเกิดเป็นเมนูร่วมสมัยในแบบฉบับศูนย์ฝึกปฎิบัติการครัวและห้องอาหาร (MFU Culinary Training Centre)

ศูนย์ฝึกปฎิบัติการครัวและห้องอาหาร เป็นหน่วยงานภายใต้การจัดการของสำนักวิชาการจัดการ มีเป้าหมายในการเสริมสร้างทักษะพื้นฐานการจัดการการบริการให้นักศึกษาเข้าใจถึงงานบริการอาหารและครื่องดื่มในเชิงฎิบัติ อันจะนำไปสู่การเตรียมความพร้อมและต่อยอดทักษะที่จำเป็นของผู้นำการจัดการการบริการระดับนานาชาติได้ในอนาคต

 |   |  78 ครั้ง