ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ปรัศนีย์ ณ.คีรี ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก PhD in Business, College of Business , Feng Chia University, Taiwan

หมวดหมู่ข่าว: ma-ข่าวสารสำนักวิชา

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ปรัศนีย์ ณ.คีรี

อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก PhD in Business, College of Business , Feng Chia University, Taiwan

| ผู้เขียนข่าว Patiwat Autapong |