คณบดีสำนักวิชาการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับท่านอากาศยานแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ma-ข่าวสารสำนักวิชา

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา เวลา 09.39 น. อาจารย์ ดร.ฉัตรฤดี จองสุรียภาส คณบดีสำนักวิชาการจัดการ ตัวแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับเกียรติร่วมงานครบรอบการดำเนินงาน 22 ปี ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย พร้อมนี้หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน สำนักวิชาการจัดการ ขอร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย

| |