สำนักวิชาการจัดการ ขอแสดงความยินกับอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรัฐ หัสชู ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

Categories: ma-ข่าวสารสำนักวิชา

                 สำนักวิชาการจัด ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรัฐ หัสชู อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Business Administration) อนุสาขาวิชาการจัดการการดำเนินงาน (Operations Management) ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

 |   |  577