แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้ทุนไปแลกเปลี่ยน ณ Feng Chia University (FCU) ประเทศไต้หวัน

Categories: ma-กิจกรรมนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สำนักวิชาการจัดการ ที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่ Feng Chia University (FCU) ประเทศไต้หวัน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2566
 

 |   |  165