กิจกรรม SoM Game 2022

Categories: ma-กิจกรรมนักศึกษา

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

สำนักวิชาการจัดการ ได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน SoM Game 2022 โดยเป็นการแข่งขันกีฬาระหว่าง 3 หลักสูตร 5 วิชาเอก กล่าวเปิดงานโดย อาจารย์ภูตะวัน โฮ วงศ์ใหญ่ ผู้ช่วยคณบดีสำนักวิชาการจัดการ และเปิดกิจกรรมโดยผู้นำเชียร์สำนักวิชาการจัดการและทีมสันทนาการจากสำนักวิชาการจัดการ นอกจากนี้ยังมีขบวนพาเหรดจากทั้ง 3 หลักสูตร 5 วิชาเอกอีกด้วย

#PR_SoM

 |   |  268