สำนักวิชาการจัดการได้เชิญ Dr.Che Mohd Syaharuddin Che Cob

Categories: ma-ข่าวสารสำนักวิชา

สำนักวิชาการจัดการได้เชิญ Dr.Che Mohd Syaharuddin Che Cob ตำแหน่ง Senior Lecturer จาก Universiti Teknologi MARA ประเทศมาเลเซีย มาปฏิบัติงานสอน งานวิจัย และภาระงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภายใต้โครงการ Visiting Scholar ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 18 เมษายน 2566

 |