กิจกรรม How to Learn ภายใต้กิจกรรม How to Live and Learn on Campus 2023

Categories: ma-กิจกรรมนักศึกษา

วันที่ 8 สิงหาคม 2566

สำนักวิชาการจัดการได้จัดกิจกรรม How to Learn ภายใต้กิจกรรม How to Live and Learn on Campus 2023 เวลา 09.00 - 16.00 น. ในช่วงเช้า กิจกรรม The Orientation ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยอาจารย์ ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ ณ หอประชุมสมเด็จย่า (C4) และกิจกรรม Meet the Lecturers นักศึกษาพบอาจารย์ประจำหลักสูตรเวลา 10.30 น. แยกตามสาขาวิชา/วิชาเอกของตนเอง โดยแต่ละสาขาวิชา/วิชาเอกมีกิจกรรม และการแนะนำอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกหลักสูตร

ในช่วงบ่าย กิจกรรม The Inspiration กิจกรรมแรงบันดาลใจสร้างได้ โดย คุณศรัณยู วีระกิจพานิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท KAIMAOTASTE จำกัด เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมสมเด็จย่า (C4)

#PR_SoM

 |   |  246