ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑิภาวิณี สุวรรณวงศ์ รอดบัณฑิต

Categories: ma-ข่าวสารสำนักวิชา

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑิภาวิณี สุวรรณวงศ์ รอดบัณฑิต

ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนตามกรอบ

มาตรฐาน

UK Professional Standards Framework (PSF) I

Advance HE (UKPSF)

จากประเทศอังกฤษ

ในระดับ Fellow HEA Fellowships (FHEA)

#MFU #PR_SoM #ABMMFU

 |   |  296