โครงการเฉลิมฉลองเทศกาล Myanmar Thingyan Festival ประจำปี 2567

Categories: ma-กิจกรรมนักศึกษา

วันที่ 8 เมษายน 2567 (Thingyan)

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดโครงการเฉลิมฉลองเทศกาล Myanmar Thingyan Festival ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นเทศกาลสงกรานต์ของประเทศเมียนมา โดยมี ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ เป็นประธานเปิดงาน ณ ลานกิจกรรม ชั้น 5 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมของประเทศเมียนมา โดยนักศึกษาชาวเมียนมา การสาธิตทำอาหารและเครื่องดื่มเมียนมา กิจกรรมสงกรานต์ของเทศกาล Thingyan การร้องเพลงและเต้นรำ ในงานนี้มีนักศึกษาทั้งชาวเมียนมาที่แต่งกายตามประเพณีเมียนมา และนักศึกษาชาวต่างชาติ พร้อมทั้งคณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมด้วยความสนุกสนาน

 |   |  77