เอกสารคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักวิชาการจัดการ

Categories: ma-ประกาศ

              ทางสำนักวิชาการจัดการ ได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติมีความรู้

ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ สามารถเข้าชมได้ตามลิ้งค์นี้

drive.google.com/file/d/1wNtjreKv6CHWv4h9NEO4mJsOlnzHrQQh/view

 |   |  843