พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

Categories: ma-ประกาศ

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 

คลิก>>    www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/024/13.PDF

 |   |  410