ถอดบทเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “เทคนิคการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนขนาดใหญ่”

Categories: ma-ข่าวสารสำนักวิชา

เมื่อวันวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

ได้ถอดบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “เทคนิคการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนขนาดใหญ่” ณ ห้องประชุม 408 สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

 

รายละเอียด คลิก

 |   |  190