ติดต่อ

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์: 0 5391 6695
โทรสาร 0 53 91 6694
อีเมล: management@mfu.ac.th