รับสมัครอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 6 อัตรา

Category: ma-ข่าวสารสำนักวิชา

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ประกาศรับสมัครอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 6 อัตรา
 - อาจารย์ (การเงิน)  1 อัตรา
 - อาจารย์ (การบัญชี)  1 อัตรา
 - อาจารย์ (การตลาด)  1 อัตรา
 - อาจารย์ (การจัดการนวัตกรรม)  1 อัตรา
 - อาจารย์ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)  1 อัตรา
 - อาจารย์ (การโรงแรม หรือ การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ)  1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 
#MNG_PR #MNG_MFU

| writer Patiwat Autapong |