สำนักวิชาการจัดการร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันระดับประเทศ ‼️

Category: ma-กิจกรรมนักศึกษา

สำนักวิชาการจัดการร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ที่ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันระดับประเทศ

โครงการ Workshop และประกวดภาพยนตร์โฆษณา “นมไทย-เดนมาร์ค 60 ปี สู่ความยั่งยืน My Brand Love ของคนไทย” ในวันที่ 4 พ.ย. 2564 ณ โรงแรมพลูแมนคิงพาวเวอร์ รางน้ำ กรุงเทพมหานคร

ซึ่งมีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 600 ทีมจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Integrated Marketing Communication

ทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทีม: ราษฎรบนดอยแง่ม

1.นางสาวชุพาภรณ์ พรมเสน

2.นางสาวลลินทิพย์ เหลืองสิทธิกุล

3.นางสาวอภิชญา ประภัสสร

4.MR. YAN MYO AUNG

โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมทีม: อาจารย์วชิร พลบุญ

| writer Patiwat Autapong |