ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ที่ได้รับทุนจากมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (FULBRIGHT)

Category: ma-กิจกรรมนักศึกษา

สำนักวิชาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
นางสาว อาทินุช เกศชัยชนา
ที่ได้รับทุนจากมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (FULBRIGHT)เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
“2021-2022 Global Undergraduate Exchange Programณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
#PR_MNG #MNG_MFU

 

| writer Patiwat Autapong |