Open House School of Management 2022

Category: ma-ข่าวสารสำนักวิชา

Open House School of Management 2022

⚓️“เลือกสาขาที่ใช่ ในสำนักวิชาการจัดการ”⚓️

วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น.

 

“Real talk with us” พบกับ ...

- การแนะนำสำนักวิชา โดยคณบดีสำนักวิชาการจัดการ

- การแนะนำหลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดสอน โดยอาจารย์ประจำสาขาวิชา

- การแนะนำโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ โดยส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

- การแนะนำทุนการศึกษาของนักศึกษา โดยส่วนพัฒนานักศึกษา (ฝ่ายทุนการศึกษา)

- Q&A โดยอาจารย์ประจำสำนักวิชา

 

เข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย Zoom Meeting ID: 988 2001 1020 Password: 639539

#OpenHouseOnline #TCAS65 #PR_MNG

 

| writer Patiwat Autapong |