อาจารย์ ดร.ชัชชญา ยอดสุวรรณ รองคณบดีสำนักวิชาการจัดการร่วมในพิธีปิดโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) ประจำปี 2564

Category: ma-ข่าวสารสำนักวิชา

อาจารย์ ดร.ชัชชญา ยอดสุวรรณ รองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ และอาจารย์ ศรุตนันท์ โสภนิก อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

เข้าร่วมในพิธีปิดโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) ประจำปี 2564 ณ อาคาร True Digital Park วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

อีกทั้งนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจยังได้รับรางวัล "Outstanding Scores" จำนวน 2 รางวัล ซึ่งเป็นนักศึกษาที่มีคะแนนสูงสุดของมหาวิทยาลัย

1. นางสาวพรพินชญา บุญทรง

2. นางสาววิมพ์วิภา บินขุนทด

และยังมีนักศึกษาสำนักวิชาการจัดการได้รับรางวัล "TOP 500" จำนวน 25 รางวัล ซึ่งเป็นนักศึกษาที่มีคะแนนอยู่ในลำดับที่ 101-500 ของประเทศ !!

| writer Patiwat Autapong |