ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในกิจกรรม R2M ครั้งที่ 9 (รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ)

Category: ma-กิจกรรมนักศึกษา

สำนักวิชาการจัดการขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ที่ประกอบด้วยนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจได้ผ่านการคัดเลือกในกิจกรรม R2M ครั้งที่ 9 (รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ)

ซึ่งรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมกับเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือเพื่อไปแข่งขันระดับประเทศ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ต่อไป

ทีม New Arrival

ผลงานวิจัย : กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์จากเชื้อราในรูปแบบผงในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช

ฃื่อผลิตภัณฑ์ : Chummy

สมาชิก

1. นายกัญจน์ทัพย์ ศรีวิลัย สำนักวิชาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ 

2. นายณัฐวุฒิ คำอ่อง สำนักวิชาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ 

3. นายเกียรติศักดิ์ อภิสิริวิทยา สำนักวิชาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ 

4. นางสาวกวิสรา วาดเขียน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

5. นายสุรวิชญ์ ศักดิ์สุริยา สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาจีนธุรกิจ

แล้วมาร่วมลุ้น ร่วมเชียร์ ร่วมส่งกำลังใจ ให้ตัวแทนทีมจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกันต่อไปด้วย

| writer Patiwat Autapong |