กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาเศรษศาสตร์ ประจำปี 2565 วันที่ 21 เมษายน 2565

Category: ma-กิจกรรมนักศึกษา

                   กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาเศรษศาสตร์ ประจำปี 2565 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 16.00-19.00 น. ณ ห้อง C5-301 อาคาร พลตำรวจเอก เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยกิจกรรมโครงการดังกล่าวเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเศรษศาสตร์ในรั้วมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาเศรษศาสตร์ระดับปริญญาตรี รอบประเทศในลำดับต่อไป   

| writer Patiwat Autapong |