ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

หมวดหมู่ข่าว: ma-ข่าวสารสำนักวิชา

สำนักวิชาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์... 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชอนันต์ บังกิโล

ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นต้นไป 

#SOM_PR

#SOM_PROUND

 |   |  87 ครั้ง