ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) ระหว่าง Universiti Teknologi MARA (UiTM), Kelantan branch, Malaysia และ Universitas Gadjah Mada, Indonesia

หมวดหมู่ข่าว: ma-ข่าวสารสำนักวิชา

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.15 น.
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โดย อาจารย์ ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ และ ผศ.ดร.เดชอนันต์ บังกิโล รองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ
ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) ระหว่าง Universiti Teknologi MARA (UiTM), Kelantan branch, Malaysia และ Universitas Gadjah Mada, Indonesia
ผ่านระบบ Zoom conference ณ สำนักวิชาการจัดการ

#SOM_PR

 |   |  197 ครั้ง