สำนักวิชาการจัดการยินดีต้อนรับอาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ

Category: ma-ข่าวสารสำนักวิชา

สำนักวิชาการจัดการยินดีต้อนรับอาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ

  • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ อาจารย์โปรยชัย กล้าขยัน
  • สาขาวิชาการบัญชี อาจารย์ภาสุข นิธิบันดาลเสรี

| |