เอกสารคู่มือมาตรฐานการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักวิชาการจัดการ

Category: ma-ประกาศ

      ทางสำนักวิชาการจัดการ ได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้บริการ ได้รับทราบขั้นตอนงานให้บริการการศึกษา

ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้ในเอกสารตามลิ้งค์นี้

drive.google.com/file/d/1l34y6YnSbAYefivM-iRy_2XJN2sW4e7i/view;

| writer Patiwat Autapong |