ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาการจัดการ

หมวดหมู่ข่าว: ma-ข่าวสารสำนักวิชา

ขอแสดงความยินดี
ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์
อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาการจัดการ
โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2568

 |   |  416 ครั้ง