เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารสำนักวิชาการจัดการ

หมวดหมู่ข่าว: ma-ข่าวสารสำนักวิชา

สำนักวิชาการจัดการ
เปิดรับสมัครพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร สังกัดสำนักวิชาการจัดการ
วุฒิการศึกษา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
หากมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผ่านระบบสมัครงานออนไลน์
https://hr.mfu.ac.th/jobmfu/Content/ReadNews.aspx?type=2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 5391 6021

 |   |  129 ครั้ง