การแข่งขัน Thailand Accounting Challenge 2023

หมวดหมู่ข่าว: ma-กิจกรรมนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาฃหลักสูตรบัณชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คว้าลำดับที่ 17 จาก 121 ทีม จากตัวแทนของ 66 มหาวิทยาลัย ในการแข่งขัน Thailand Accounting Challenge 2023

ควบคุมทีมโดย อาจารย์ ดร.สุพรรษา ไชยสิงห์
สมาชิกทีม คือ นายปุริม ศรีอุทัย นางสาวภวมัย กุลรัตนาวิโรจน์ นางสาววรรณกานต์ วรรณสุพริ้ง

และ อาจารย์ภาสุข นิธิบันดาลเสรี
สมาชิกทีม คือ นางสาวกัญชญาภรณ์ ตุ่นยานะ นางสาวทับทิม ทองดวง นางสาวสุภวัลย์ ยงจินดารัตน์

 |   |  279 ครั้ง