จากผลการจัดอันดับโลกของ Scimago Institutions Rankings (SJR) ปี 2023 สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ถูกจัดอันดับโลก 2 สาขา

หมวดหมู่ข่าว: ma-ข่าวสารสำนักวิชา

จากผลการจัดอันดับโลกของ Scimago Institutions Rankings (SJR) ปี 2023 สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ถูกจัดอันดับโลก 2 สาขา ดังต่อไปนี้

อันดับ 12 ของประเทศสาขา Economics, Econometrics and Finance
อันดับ 19 ของประเทศสาขา Business, Management and Accounting

#PR_SoM

 |   |  123 ครั้ง