ต้อนรับ Professor Mei-Chih Hu ตำแหน่ง Director of Center of Technology Innovation & Entrepreneurship และ Associate Professor Ching-Yan Wu จากสถาบัน National Tsing Hua University ไต้หวัน

หมวดหมู่ข่าว: ma-ข่าวสารสำนักวิชา

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566

 

อาจารย์ ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ปรัศนีย์ ณ คีรี และอาจารย์ ภูตะวัน โฮ วงศ์ใหญ่ ให้การต้อนรับ Professor Mei-Chih Hu ตำแหน่ง Director of Center of Technology Innovation & Entrepreneurship และ Associate Professor Ching-Yan Wu จากสถาบัน National Tsing Hua University ไต้หวัน ณ ห้องประชุมสำนักวิชาการจัดการ ซึ่งกำหนดการเยือนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการหารือเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมด้านวิชาการภายใต้ความร่วมมือ ได้แก่ ความร่วมมือด้านการวิจัย โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โปรแกรมการฝึกงาน และในโอกาสนี้สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับเชิญให้เดินทางไปเยือนสถาบัน National Tsing Hua University ในเดือน พฤษภาคม 2566 และได้รับเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการ The TFSC 2023 Special Conference ซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2566 นี้

 |   |  140 ครั้ง