สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

หมวดหมู่ข่าว: ma-ข่าวสารสำนักวิชา

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 51 คน ได้ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2566

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566
ศึกษาดูงาน ณ Feng Chia University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชนครบวงจร (private comprehensive university) และ บริษัทผลิตชานมไข่มุกชั้นนำ Chun Shui Tang 春水堂 (ชุนสุ่ยถาง) ได้ไปศึกษาแผนการตลาด รวมถึงกลยุทธ์ต่างๆ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทจนถึงปัจจุบัน

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566
ศึกษาดูงาน ณ National Tsing Hua เป็น 1 ใน 6 มหาวิทยาลัยการวิจัยระดับชาติในไต้หวันและได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสามมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไต้หวันในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกอย่างต่อเนื่องในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS ปี 2022 โดยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 200 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกและมหาวิทยาลัยชั้นนำ 50 อันดับแรกในเอเชีย หลังจากนั้นได้เดินทางไปดูงานต่อที่ Hsinchu Science Park (HSP) เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งแรกของไต้หวันที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1980 เพื่อแนะนำและยกระดับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงของไต้หวัน ตลอดจนขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และ บริษัท ADVANTECH CO., LTD.

School of management Mae Fah Luang University, go on a study visit to Republic of Taiwan
at  Feng Chia University, Chun Shui Tang 春水堂,  National Tsing Hua, Hsinchu Science Park (HSP) and ADVANTECH CO., LTD.

#PR_SoM

 |   |  237 ครั้ง