โครงการ “Smart Gen Tourism Challenge

หมวดหมู่ข่าว: ma-กิจกรรมนักศึกษา

???? ขอแสดงความยินดีกับทีม หม่อนหม่อน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบ Final Pitching โครงการ “Smart Gen Tourism Challenge” ที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรม Smart Gen Academy ณ Asia Aviation Academy กรุงเทพมหานคร ในวันนี้ 18 กรกฎาคม 2566 นี้

สมาชิกในทีม
1. ชาคริต เซลามัน สำนักการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2. อัสนา โอราวัฒน์ สำนักการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
3. เอกรัตน์ สิงห์ฆาฬะ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร.ปรัศนีย์ ณ.คีรี

#PR_SoM

 |   |  103 ครั้ง