กิจกรรม สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาการจัดการพบนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2566

หมวดหมู่ข่าว: ma-กิจกรรมนักศึกษา

วันที่ 4 สิงหาคม 2566

สำนักวิชาการจัดการได้จัดกิจกรรม สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาการจัดการพบนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2566 เพื่อต้อนรับ และแนะนำสำนักวิชาการจัดการให้นักศึกษารวมถึงกฎระเบียบต่างๆ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รวมถึงแนะนำองค์กรต่างๆ ได้แก่ สโมสรนักศึกษา ผู้นำเชียร์ สันทนาการและสวัสดิการ ของสำนักวิชา ในเวลา 13.30 - 17.00 น. ณ หอประชุมสมเด็จย่า (C4) กล่าวเปิดกิจกรรมโดย ผศ.ดร.ณรัฐ หัสชู อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ

#PR_SoM

 

 |   |  195 ครั้ง