โครงการเสวนาหัวข้อ เงินทองต้องวางแผน (Personal Wealth Planning for Gen Z)

หมวดหมู่ข่าว: ma-ข่าวสารสำนักวิชา

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 สำนักวิชาการจัดการมีกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมภารกิจของหน่วยงาน โครงการเสวนาหัวข้อ เงินทองต้องวางแผน (Personal Wealth Planning for Gen Z) โดยได้รับเกียรติจาก คุณกิตติพัฒน์ แสนทวีสุข วิทยากรทรงคุณวุฒิและทีมงานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ร่วมกับคณาจารย์จากสำนักวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมและเสวนา ระหว่าง 9.00-12.00 น. ณ ห้องคำหมอกหลวง อาคาร M-Square เพื่อสร้างการตระหนักรู้ด้านการเงิน และแนะนำแนวทางการวางแผนด้านการเงินให้กับนักศึกษาที่กำลังจะจบ และนักศึกษาที่เริ่มมีรายได้ (กลุ่ม first jobber)

On Sunday, September 17, 2023 The School of Management organized an event to further its organizational objectives. They hosted a seminar entitled "Personal Wealth Planning for Gen Z," which featured the distinguished Mr. Kittipat Saentaweesuk and his team from the Stock Exchange of Thailand (SET). Professors from the School of Management also participated. The seminar was held from 9:00 AM to 12:00 PM in the Khum Mork Luang room at the M-Square building. The primary aim of the event was to enhance financial literacy and provide financial planning insights to students nearing graduation and those just entering the workforce.

 |   |  189 ครั้ง