โครงการสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการและสถาบันชั้นนำด้านบริหารธุรกิจ

หมวดหมู่ข่าว: ma-ข่าวสารสำนักวิชา

ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ

ได้จัดโครงการสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการและสถาบันชั้นนำด้านบริหารธุรกิจ ระหว่างวันที่ 18 - 20 กันยายน 2566

โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย รวมถึงด้านการฝึกปฏิบัติวิชาชีพและสหกิจศึกษาระหว่างสำนักวิชาการจัดการและสถานประกอบการชั้นนำของประเทศ ได้แก่

1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

2. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

4. บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

5. บริษัท กสิกร เอกซ์ จำกัด

Dr.Piyatida Pianluprasidh, Dean of the School of Management, along with the school's management team and faculty, held a networking visit with leading businesses and institutions in Thailand during September 18–20, 2023.

The visit aimed to strengthen the School of Management's ties with the business community and to develop cooperation in academics, research, and professional practice and internships between the school and leading businesses and institutions, including:

1.KPMG Phoomchai Audit Ltd.

2.The Stock Exchange of Thailand

3.SIAM KUBOTA Corporation Co., Ltd.

4.Boon Rawd Brewery Co., Ltd.

5.Kasikorn X Co., Ltd.

#PR_SoM #MFU

 |   |  202 ครั้ง