โครงการ Tax Junior เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่นักภาษีอากรระดับปฏิบัติการ

หมวดหมู่ข่าว: ma-ข่าวสารสำนักวิชา

วันที่ 22 ตุลาคม 2566

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดโครงการ Tax Junior เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่นักภาษีอากรระดับปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มโอกาสทางวิชาชีพให้กับนักศึกษาที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดวิชาชีพ ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม นักศึกษาสาขาวิชาบัญชีที่กำลังจะขึ้นปีที่ 4 จำนวน 79 คน ณ อาคาร E4-516

#MFU #PR_SoM #ACCMFU

 |   |  180 ครั้ง