ต้อนรับ Ms.Sayaka Fukuda กรรมการผู้จัดการของ rain Inc. และ Mr.Koichiro Honda ผู้แทนจากบริษัทในกลุ่มฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด

หมวดหมู่ข่าว: ma-ข่าวสารสำนักวิชา

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

สำนักวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ ดร.ปรัศนีย์ ณ.คีรี รองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ ผศ.ดร.ณัฐพันธุ์ กองบัวใหม่ ประธานหลักสูตรศรษฐศาสตรบัณฑิต อาจารย์วราวุฒิ เรือนคำ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ และ รศ.ดร.ปรีชา อุปโยคิน อดีตผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ร่วมให้การต้อนรับ Ms.Sayaka Fukuda กรรมการผู้จัดการของ rain Inc. และ Mr.Koichiro Honda ผู้แทนจากบริษัทในกลุ่มฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด เพื่อหารือความร่วมมือด้านการวิจัย ด้านการช่วยเหลือประเทศไทย และด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐานในชนบท ร่วมกับนักวิชาการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมสำนักวิชาการจัดการ

#PR_SoM #MFU

 |   |  24 ครั้ง