ขอแสดงความยินดีกับ Dr.Lahcene Makhloufi รับรางวัลงาน Innovation Day 2023

หมวดหมู่ข่าว: ma-ข่าวสารสำนักวิชา

ขอแสดงความยินดีกับ Dr.Lahcene Makhloufi อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ วิชาเอกบริหารธุรกิจ ที่ได้รับรางวัล High Ranking Public of the Year (กลุ่มสังคมศาสตร์) ในงาน MFU Innovationday 2023

Congratulations Dr.Lahcene Makhloufi for getting the High Ranking Publication of the year. (Social science group)

#PR_SoM #MFU

 |   |  24 ครั้ง